DTU & Doanh nghiệp

Thêm một doanh nghiệp muốn tuyển dụng sinh viên CMU

Với sự phát triển vượt bậc của các chương trình liên kết quốc tế, trong những năm gần đây chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng. Cụ thể vào chiều ngày...