DTU & Doanh nghiệp

Đại học Duy Tân hợp tác với Silver Shores Hoàng Đạt

Tối ngày 21/02/2011, lễ khai giảng lớp học Trung văn đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Silver Shores Hoàng Đạt với Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Duy Tân đã diễn ra tại giảng đường 803, cơ sở 184 Nguyễn...