DTU & Doanh nghiệp

Bài toán phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam

(GD&TĐ)-Năng lực thực hành, trình độ công nghệ và tiếng Anh còn thấp so với khu vực, chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế... là những nhận định thường thấy về chất lượng đào tạo...