DTU & Doanh nghiệp

IT GALA-ngày hội CNTT tại ĐH Duy Tân

Nhằm lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu với nhau, sáng ngày 26/03/2010, Trung tâm TTG (Truong Tan Group Training Centre)...