Đại học & Cao đẳng

DTU Tuyển sinh Đào tạo Liên thông lên Đại học 2017

Nhằm giúp người học liên thông có thể bố trí thời gian phù hợp để có thể vừa đi học, vừa đi làm, ĐH Duy Tân đã xây dựng chương trình đào tạo với thời gian tương đối ngắn, có thể học vào các buổi tối...