Giấc mơ Duy Tân

Đại học Duy Tân Kiến nghị Đà Nẵng Hỗ trợ Cơ chế, Cơ sở Vật chất

“Để thực hiện được mục tiêu trên, trường phải đề ra kế hoạch chi tiết các vấn đề cần thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư như: cơ chế chính sách, đất đai, nguồn nhân lực…” – Phó Bí thư thường trực Thành ủy...