DTU & Doanh nghiệp

Nhà trường & Doanh nghiệp chủ động “ngồi lại” với nhau: Chặn dòng chảy lãng phí chất xám !

Nhà giáo Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, cho biết, một hội thảo có chủ đề tương tự (Từ Nhà trường đến Thị trường) đã được Đại học Duy Tân tổ chức với sự tham dự...