DTU & Doanh nghiệp

Giúp sinh viên Duy Tân vững tin khởi nghiệp

(DĐDN) - Sau thành công của khóa học tại trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Báo Diễn đàn Doanh Nghiệp tiếp tục phối hợp với trường Đại học Duy Tân tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp cho hơn....