Đại học & Cao đẳng

Đến ĐH Duy Tân... Học Xây dựng và Kiến trúc

Với nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo Kiến trúc và Xây dựng, ĐH Duy Tân đang nỗ lực tiếp tục cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ, góp sức kiến tạo nên những đô thị mới...