Đại học & Cao đẳng

Đại học Duy Tân đào tạo cử nhân theo chuẩn Mỹ

Ông Nguyễn Thành Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị-Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết, trong năm học 2009-2010, trường sẽ tuyển sinh 100 chỉ tiêu cử nhân...