Đại học & Cao đẳng

5.834 thí sinh đăng ký dự thi liên thông lên đại học

Tin từ Ban Đào tạo ĐHĐN, kỳ thi liên thông hệ chính quy vừa làm vừa học năm 2010, có 5834 TS đăng ký dự thi liên thông lên CĐ & ĐH. Cụ thể, TS ĐKDT liên thông từ CĐ lên ĐH là 4773 TS, từ Trung cấp...