Đại học & Cao đẳng

Cô giáo Nghiệp dư dạy tiếng Anh Miễn phí cho Học trò

Thương học trò miền núi ít có điều kiện tiếp xúc nhiều với tiếng Anh, một cô gái trẻ đang làm quản lý tại một siêu thị điện thoại ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí...