Đại học & Cao đẳng

Những Thí sinh Điểm cao ngành Y-Dược đăng ký vào DTU năm 2017

Là một trong những khối ngành có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất toàn trường, ngay trong những ngày tuyển sinh đầu tiên, đã ghi nhận một số lượng lớn thí sinh điểm cao trong kỳ thi THPT...