Hợp tác & Hội nhập

Sinh viên Duy Tân giao lưu với đoàn sinh viên Đại học Islam Indonesia

Sáng ngày 22/8/2015, sinh viên Đại học Duy Tân đã có buổi giao lưu với đoàn sinh viên đến từ Đại học Islam Indonesia. Buổi giao lưu trở nên gắn kết và thân thiết khi giảng viên và sinh viê...