Hợp tác & Hội nhập

Học ngoại ngữ với giảng viên nước ngoài tại ĐH Duy Tân

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong toàn trường, đặc biệt là cho các sinh viên đang theo học những chương trình quốc tế, trong những năm gần đây ĐH Duy Tân liên tiếp mời các giảng viên...