Hợp tác & Hội nhập

Viện đào tạo CNTT Ấn Độ đặt quan hệ hợp tác với ĐH Duy Tân

Chiều ngày 15/10/2010, Ban Giám Hiệu trường ĐH Duy Tân đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Viện International Institute of Information Technology-Viện đào tạo về công nghệ...