Đoàn Thể

Chung tay xây dựng mái ấm công đoàn

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác xoá đói, giảm nghèo và hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, sáng ngày 22/04/2010, Công đoàn Trường Đại học Duy Tân...