Đoàn Thể

Quốc tế Thiếu nhi với con em cán bộ, giảng viên Duy Tân

Nhằm tạo sân chơi bổ ích và lý thú cho con em cán bộ, giảng viên trong trường nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, chiều 29/05/2011, Công đoàn Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức chương trình...