Thể Thao - Văn hóa

“Đôi mắt của Đại tướng thể hiện cái hồn của dân tộc”

Trong những ngày qua cộng đồng mạng truyền tay nhau bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẽ bằng chì của một sinh viên, điều đáng nói bức chân dung này phác họa hình ảnh Đại tướng giống...