Thể Thao - Văn hóa

Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn Chương trình DTU 2013

Hội trường 713-K7/25 Quang Trung - Đà Nẵng tối 28/9/2013 đã rộn vang những tràng pháo tay không ngớt khi những nam thanh nữ tú của Đại học Duy Tân thể hiện khả năng làm MC, biểu diễn năng khiếu...