Thể Thao - Văn hóa

Thỏa sức sáng tạo cùng Halloween 2012

Hàng năm, cứ vào đầu đông, khi những vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần Chết, những linh hồn quay trở lại nhân gian để xin thức ăn và nước uống...