Thể Thao - Văn hóa

Đón đọc Tập thơ mới của Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

Vào đầu tháng 10/2016, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ sẽ xuất bản tập thơ mới mang tên “Thơ Tần Hoài Dạ Vũ”. Tập thơ bao gồm 150 bài thơ tâm đắc nhất trong suốt quá trình sáng tác của ông...