Thành tích

Thầy trò Đại học Duy Tân Vinh dự là Đại biểu Đại hội Tài năng trẻ VN 2015

364 tài năng trẻ trong toàn quốc đã hội tụ tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11-13/12/2015 để tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015. Đại hội do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...