Thành tích

Nghiên cứu phải gắn với tính ứng dụng cao

(Chinhphu.vn) - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng Trường Đại học Duy Tân tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển toàn diện sinh viên để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao...