Nghiên cứu

Mô hình Hoạt động Khoa học cho Việt Nam

Một số đại học cấp tỉnh trong năm 2013 đã có những công trình khoa học trên các tập san quốc tế. Đáng chú ý trong số các trường mới nổi là ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐH Nha Trang, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quy Nhơn...