Nghiên cứu

Duy Tân tổ chức Hội nghị Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 12

Sáng 7/8/2015, Hội Cơ học Vật rắn Biến dạng phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 12. Hội nghị thu hút gần 300 đại biểu đến từ...