Nghiên cứu

Tài nguyên Tinh dầu ở Việt Nam và Ứng dụng ở Việt Nam và Thế giới

Khi Chất thơm tổng hợp đang “lũng đoạn” thị trường khiến cho không ít người tiêu dùng mơ hồ, nhầm tưởng về một nguồn nguyên liệu mới đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nhân rộng...