DTU & Doanh nghiệp

Nam Hải Resort “đặt hàng” sinh viên du lịch tại Duy Tân

Sáng ngày 20/11/2010, tại cơ sở K7/25 Quang Trung, trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về tuyển dụng, đào tạo và nghiên cứu khoa học với công ty Nam Hải Resort...