DTU & Doanh nghiệp

Hướng nghiệp và Tuyển dụng cho sinh viên Du lịch Đà Nẵng 2015 tại DTU

Góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Du lịch để cung cấp nguồn nhân lực vững tay nghề góp sức phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng, nhiều năm qua, Đại học...