DTU & Doanh nghiệp

Hội nghị bảo vệ tài nguyên nước

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước nói riêng, sáng ngày 05/09/2009, tại Hội trường K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân phối hợp với sở Tài nguyên...