Đại học & Cao đẳng

Đến ĐH Duy Tân... Học ngành Du lịch

Trong tiến trình hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2009, ĐH Duy Tân đã ký kết với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 5 đại học hàng đầu thế giới về Quản trị - Du lịch...