Đại học & Cao đẳng

Thủ khoa đợt đầu ĐH Duy Tân: 26,75/30 điểm

Rất đông các thí sinh đạt từ 23 điểm và 21 điểm trở lên đã đến Đại học (ĐH) Duy Tân nhập học và nhận được Học bổng toàn phần (Học bổng 100% học phí toàn khóa học) hoặc Học bổng bán phần...