Đại học & Cao đẳng

Khai giảng Chương Trình ĐH Troy - Hoa Kỳ tại Đà Nẵng

Với bề dày 130 năm phát triển, Đại học Troy nổi tiếng về đào tạo các ngành nghề Du lịch, Quản trị, Nghệ thuật. Và trong những năm công nghệ thông tin lan tỏa khắp mọi lĩnh vực của đời sống...