Đại học & Cao đẳng

Bộ GD cho phép ĐH Duy Tân Đào tạo ngành Truyền thông Đa Phương tiện

Ngày 4/8, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện trình độ đại học hệ chính quy...