Đại học & Cao đẳng

Giao lưu Văn hóa Việt - Thái giữa Sinh viên Duy Tân và Sinh viên Burapha

Ngày 27/5/2016 Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi giao lưu Văn hóa Việt Nam - Thái Lan giữa sinh viên khoa Đào tạo Quốc tế với sinh viên Đại học Burapha đến từ Thái Lan tại phòng 702...