Hợp tác & Hội nhập

Hội nghị Ký kết giữa Đại học Duy Tân và Công an Quận Hải Châu

Chiều ngày 3/3/2017, tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo An ninh Quốc gia, Trật tự và An toàn Xã hội giữa Đại học Duy Tân...