Giấc mơ Duy Tân

Lê Công Cơ: Đào tạo trách nhiệm với đất nước

Ông khá nổi tiếng bởi chính là nguyên mẫu nhân vật Nguyễn Phi trong tiểu thuyết Học phí trả bằng máu của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Sau giải phóng, những tưởng con đường đi tiếp theo...