Giấc mơ Duy Tân

Phải tạo hàng rào cho chuẩn chất lượng

“Tôi chỉ ủng hộ phương án cho các trường văn hóa nghệ thuật có thi năng khiếu được thí điểm tuyển sinh riêng mà thôi, chứ không thể làm thí điểm đối với tất cả các trường ngoài công lập (NCL) được” - NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT, Q.Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân khẳng định.