Giấc mơ Duy Tân

Tìm các giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước

(VFEJ)-Ngày 5/9, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bảo vệ tài nguyên nước tại thành phố Đà Nẵng”...