Giấc mơ Duy Tân

Đại học Duy Tân trước thềm hội thảo 19-20/5/2012

Hơn 35 năm kể từ ngày chiến tranh lùi xa, cuộc sống hôm nay vẫn bộn bề những hoài niệm về kí ức một thời hào hùng, những trăn trở về giá trị của lịch sử đối với thế hệ trẻ vì ngày mai...